آموزش و منابع

آماده غیرقابل توقف هستید؟ این همه در مورد آموزش است. این منابع را که به شما کمک می کنند با استفاده از ابزارهای GlasWeld خود اطمینان کامل داشته باشید ، بررسی کنید.

تعمیر شیشه جلو اتومبیل

حذف خراش

ترمیم چراغ جلو

حذف تصفیه آب

مجوز آنلاین

دانش خود را افزایش داده و یا آموزش برنامه تیم خود را با برنامه صدور گواهینامه تعمیر شیشه جلو آنلاین GlasWeld به طور استاندارد انجام دهید. به زودی مجوز حذف خراش!

جلسه های آموزش زنده

GlasWeld میزبان جلسات آموزش حضوری و مجازی برای تکنسین هایی است که به دنبال دستیابی به تجربه ، پرسیدن سوالات و بهبود مهارت های خود هستند. برای اطلاعات بیشتر رویدادهای آینده ما را بررسی کنید.

تاریخ های آموزش آینده:

آموزش 13-14 آگوست

اوت 13، 2020

خم ، یا

آموزش 12-13 آبان

نوامبر 12، 2020

خم ، یا

شروع یک تجارت؟

برای کمک به شروع کار این منابع را بررسی کنید.