مجوز آنلاین

آماده تراز کردن هستید؟ صدور گواهینامه راهی عالی برای تعمیق دانش و تقویت شهرت شماست. برای کسانی که با تیمی از فناوری کار می کنند ، صدور گواهینامه همچنین می تواند آموزش مداوم برای کل خدمه شما ارائه دهد.

GlasWeld یک برنامه صدور گواهینامه آنلاین برای تعمیر شیشه جلو اتومبیل و برداشتن خراش (به زودی!) ارائه می دهد. هر دو برنامه 100٪ بصورت آنلاین هستند و می توانند در هر زمان و هر مکان تکمیل شوند.

صدور گواهینامه تعمیر شیشه جلو اتومبیل

صدور گواهینامه حذف خراش